Héééé, wat gaat het nu kosten joh?

Heeft u wel eens een Raad/Staten of commissievergadering bijgewoond? Dat kan tegenwoordig ook gewoon thuis achter je computer of smart-tv. U krijgt dan een mooi inkijkje van hoe het daar aan toegaat.

Zo kwam er een terechte vraag van een van de heel erg veel kleine oppositiepartijen aan een wethouder. De vraag was heel simpel: Wat gaat het project de gemeenschap totaal kosten? Ik wachtte met spanning op een duidelijk antwoord. Een soort van antwoord kwam natuurlijk na enige tijd. Ik moet er wel bij zeggen dat de bestuurder zich niet hield aan de protocollen rond duidelijk taalgebruik en de richtlijnen die o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en IPO geeft. Lees mee en hou vóóral vol! Sterkte!

Voorzitter, het is een goede en duidelijke vraag die hier wordt gesteld. Dat verdient een duidelijk antwoord. Maar het is geen gemakkelijk antwoord. Om tot een oordeel te komen met betrekking tot de totale kosten van dit project hebben we een scala aan rekenkundige instrumentaria. In dit project moeten we kijken, naar interne en externe factoren die invloed hebben op de calculaties. We leven in een tijd van grote prijsfluctuaties en beschikbaarheid van grondstoffen en handen. Bij de berekeningen hebben we vooral mogelijke synergie-, maar ook schaalgroottevoordelen gevalideerd…… BENT U ER NOG?……  We hebben een gespecialiseerd bureau onze cijfers laten analyseren en laten onderzoeken of die cijfers grosso modo zich ook binnen de orde-grootte begeven. Ook hebben we de slagingskansen intrinsiek laten meewegen. Het bureau is ook bekend om haar heldere systeemanalyses op dit gebied. Het resultaat van deze onderzoeken hebben geleid tot het plan wat nu voor u ligt en waar we vandaag uw steun voor vragen. Wij denken dat het project binnen de bestaande en eerder in de kadernota geaccordeerde kaders kan worden gerealiseerd, zonder nieuwe begrotingstechnische discussiepunten te veroorzaken op de lange termijn. Tot zover voorzitter.

De vragensteller zwijgt hierna en stemt zichtbaar vermoeid in met het voorstel. Ik riep heel hard en verontwaardigd tegen mijn beeldscherm: Héééé, wat gaat het nu kosten joh?

Verschenen in Weekblad Groot Nissewaard

Dit bericht is geplaatst in Columns, Politiek, Satrire. Bookmark de permalink.