WOB Verzoeken

Waarom e WOB-verzoek

Om een goed beeld te krijgen van de uitvoering van de Participatiewet en hoe besluiten worden genomen is een WOB-verzoek een geëigend middel. Daarom heb ik 2 verzoeken ingediend. Deze verzoeken zijn op zijn plek omdat het gemeentebestuur in haar geheel niet tot volledige openheid van zaken lijkt te komen. Informatie komt gefragmenteerd binnen, of helemaal niet. Ook de Gemeenteraad lijkt niet alle stukken te krijgen in het kader van de actieve informatieplicht. Op deze pagina’s krijgt u inzage in de opgevraagde stukken.

WOB verzoek blijkt niet betaalbaar voor de gewone man, of iemand met een uitkering.

Ik weerwil of wat de Rijksoverheid adviseert heeft Nissewaard een hoog tarief geïntroduceerd voor WOB verzoeken. Dat moet een drempel opwerpen tegen oneigenlijke WOB-verzoeken. Er zijn echter andere middelen om dat tegen te gaan. De rechter heeft daar handvatten voor aangereikt. Een hoog tarief per kopietje heeft als effect dat een goed WOB-vezoek al snel heel erg duur wordt. En als burger weet je nooit met hoeveel stukken men komt.

Nissewaard is niet open en duidelijk over haar tarieven

Ten tijde van het schrijven dit artikel stonden de tarieven niet op de website bij de informatie over het indienen van een WOB-verzoek. Ook stond er geen verwijzing naar een verordening, waarin dat geregeld is. Je wordt als verzoeker er onaangenaam mee verrast. Open zijn over tarifering is een verplichting van een gemeente.

Volg hier het WOB verzoek Trajectplannen

 

 

Volg hier het WOB verzoek Vingerafdrukken

 

 

Volg hier het verzoek om openbaarmaking van de Commissievergadering Sociaal Domein van 18-4-2019, waarin de uitvoering van de Participatiewet en Voorne Putten werkt werd besproken