WOB Commissie SoDom

Op 18 april 2019 kwam de Gemeenteraadscommissie Sociaal Domein bij elkaar om in beslotenheid met elkaar te overleggen over Voorne-Putten Werkt en de uitvoering van de Participatiewet. Dat dit in beslotenheid gebeurde is opmerkelijk, want wat is er te verbergen? Het is voor Raadsleden heel onhandig, want het snoert ze de mond in het openbaar. Voor burgers is het wantrouwen wekkend, want wat heeft men te verbergen? Overigens is besloten niet hetzelfde als “geheim”. De bijeenkomst werd ook niet geheim verklaard.

Om inzichtelijk te krijgen en te houden wat er besproken is, over beleidswijzigingen zijn aangekondigd of voor burgers en belanghebbende gegevens zijn gedeeld, heb ik een WOB-verzoek ingediend.

WOB verzoek 21-4-2019 Cie SoDo 18-4-2019 1

Tijdens een bijeenkomst op 24 april 2019 bleek dat er nieuwe “trajectplannen” zijn ingevoerd. Daarom een nieuw WOB-verzoek om o.a. de inhoud daarvan te achterhalen.

25-04-2019 WOB verzoek 25-4-2019 Cie SoDo 2

Voldoet vrijwel volledig aan WOB verzoek. Een verslag of aantekeningen van de vergadering is kennelijk niet gemaakt