WOB-verzoek Trajectplannen

Nissewaard hanteert onder de naam  “trajectplannen” contracten met uitkeringsgerechtigden. Daarin zijn een reeks van verplichtingen neergelegd waaraan bijstandsgerechtigden moeten voldoen. Een reeks daarvan zijn/ waren in strijd met vigerende wetgeving of de algemeen verbindend verklaarde cao’s. Staatssecretaris van Ark (VVD) vindt de trajectplannen, die ter ondertekening aan bijstandsgerechtigden worden voorgelegd, ongewenst wegens de afhankelijkheidspositie van de bijstandsgerechtigden.  Lees hier de brief van de Staatssecretaris. Dit wob-verzoek moet inzicht geven of er sinds september 2018, toen ik de zaak aankaartte, er enige verbetering zit in de bejegening van deze mensen

11-2-2019 WOB verzoek trajectplannen

4-3-2019 Antwoord Gemeente WOB verzoek Trajectplannen / termijnstelling

25-3-2019 Toekenning WOB verzoek Trajectplannen 11-2-2019

21-4-2019 Bezwaar tegen onvolledige overlegging Trajectplannen

30-04-2019 Ontvangstbevestiging Bezwaarschrift trjaectplannen 21-4-2019

07-05-2019 Bevestiging verzending bezwaar aan commissie

Gehanteerde trajectplannen

Onderstaande trajectplannen mocht ik ontvangen van de gemeente. Uit  mijn onderzoek blijkt dat niet alle trajectplannen zijn overlegd. Ik ontdekte opmerkelijke tekstuele verschillen tussen hetgeen ik ontving van de gemeente en hetgeen ik via andere kanalen en bijstandsgerechtigden heb ontvangen. Omdat men dus niet volledig aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan heb ik bezwaar aangetekend tegen de wijze van afhandeling.

Ze trajectplannen zijn zeer lezenswaardig. Het geeft een uitstekend inzicht in hoe bijstandsgerechtigden worden behandeld, tot op de dag van vandaag. Na half april 2019 werden nieuwe “trajectplannen” geïntroduceerd, maar daarin staan ook juridische missers. Onmiddellijk viel al op dat niet volledig aan het WOB-verzoek werd voldaan. Ik vond tekstuele verschillen tussen de plannen die ik eerder van bijstandsgerechtigden ontving en onderstaande plannen. Wat ook opviel is dat in een van de openbaar gemaakte plannen de  naam van een ambtenaar wordt genoemd. Eerder publiceerde ik per abuis een trajectplan met een naam van een ambtenaar op deze site. Dat was “de” reden van de gemeente om het vertrouwen in mij op te zeggen. Nu maken ze het zelf openbaar…….

Trajectplan Werk en taal

Proefplaatsing Garantiebaan

Trajectplan Proefplaatsing

Trajectplan Tegenprestatie

Trajectplan Training

Trajectplan Werk vrijwilligerswerk