EVEN VOORSTELLEN & LAATSTE NIEUWS

Fijn dat je hier op mijn website terecht bent gekomen!

Op deze site vind je van alles en nog wat over wat me zo bezighoudt en mijn columns. Ook vind je informatie over zaken waar ik me voor inzet.

Blader rustig rond!

 

Mijn speerpunten: privacy-schendings-problematiek en onmenselijke behandeling bijstandsgerechtigden. Met name het gedrag van overheden heeft mijn onverminderde aandacht. Het is immers de overheid die de burger dient te beschermen. Ze mag absoluut zelf niet een dader zijn van schendingen. Lees hierover de verschillende dossiers op deze site.

_____________________________________

Laatste nieuws:

Algemeen Dagblad 19-09-2023 (lees hier het dossier mobiele camera’s)

_____________________________________

UPDATE arrestatie Schiphol. Lees hier het hele dossier van arrestatie tot vrijspraak en het gevolg daarvan.

08-09-2023: Uitstelbrief burgemeester Schuurmans Haarlemmermeer. Op 4 september vond er een pittig, maar open, gesprek plaats met de de burgemeester van Haarlemmermeer. Daarin werden standpunten uitgewisseld. De burgemeester geeft aan meer tijd nodig te hebben om zaken uit te zoeken. Feit blijft dat de demonstratie wederrechtelijk werd beëindigd (zie uitspraak kantonrechter Haarlem. Het OM ging daartegen niet in beroep)

23-07-2023: Antwoord op de mail van de Nationale Ombudsman. Antwoord van OM aan Ombudsman is feitelijk een schoffering, want wederom laat het OM zien dat ze  géén interesse heeft in waarheidsvinding.

19-07-2023: Het OM geeft géén antwoord op de vraag van de Nationale Ombudsman of ze mijn klacht over het weigeren om aan waarheidsvinding te doen in behandeling te nemen. Men herhaalt weerlegde argumenten.

03-07-2023: Uitnodiging ontvangen van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer om op 4 september met elkaar te spreken. Uiteraard ga ik daar op in. In mijn antwoord heb ik gewezen op dit ellenlange dossier. 👇👇👇

 

08-06-2023: Inspreken bij de Gemeente Haarlemmermeer over de weigering om met mij te spreken over de impact van de illegale arrestatie op Schiphol. In de brief van de gemeente stond: Niet aan de orde, ofwel “de groeten”. De burgemeester zegt niets te weten van mijn zaak. Lees hier mijn speech. Bekijk hier de video. Noord Hollands Dagblad schreef er dit over.

16-05-2023 Gemeente weigert gesprek over gevolgen  arrestatie. “Ga maar naar de bestuursrechter met je mogelijke schadeclaim.” Zo kennen we de overheid van tegenwoordig. Fouten maken, maar niet de moed hebben om die te herstellen. Zelfs een gesprek, om er mogelijk uit te komen,  is teveel. Maak de burger maar moedeloos, zodat hij/zij opgeeft. En wat kost zo’n rechtszaak de gemeenschap?

05-06-2023 Openbaar Ministerie heeft nog steeds niet gereageerd op vragen van de Nationale Ombudsman. De Ombudsman heeft 2 simpele vragen gesteld. Lees de brief.

16-05-2023: Raadkamer Haarlem beslist: Schadevergoeding € 757,72. Raadkamer acht aannemelijk dat ik immateriële schade heb geleden, maar dat het niet kan  worden verhaald via deze procedure. Kortom: ga naar een andere rechter.

Lees hier het gehele dossier


COLUMNIST

Ik ben columnist verschillende media. Daarin geef ik duiding of kritiek op de dagelijkse gang van zaken. Meer columns vindt u op een aparte pagina. Veel  leesplezier!

Hieronder de meest recente columns van mijn hand.

Tja, de verkiezingen komen eraan en dan word je weer doodgegooid met verkiezingsretoriek. Het is haasje over, bij sommige partijen, als het om straffen gaat bij delicten. Vaak slaan ze daarover op de borst. Ze slaan ook regelmatig hartstikke door met hun veiligheidsfetisjisme, zeker als we de criminologen beluisteren. Soms hoor je er niks van, maar staat het wel in hun uitgangspunten. (read more…)

Het maakt niet uit hoeveel onderzoeken er zijn over toenemende veiligheid en afnemende criminaliteit. Het maakt nog minder uit hoe hoog het geluksgevoel is in ons land. Het maakt al helemaal niets uit hoeveel “technische middelen” men inzet. Een deel van de politiek blijft u vertellen dat Nederland een poel van verderf, geweld en roof is. (read more…)

Hoera! Wethouder Karremans treedt op tegen herriehufters! Hierrr…. met die meetpaal!

Deze week werden duizenden wijkbewoners blij verrast door de maatregelen die wethouder Karremans (VVD) tegen de niet aflatende stroom van knallende, brullende, dreunende en bonkende auto’s en motoren in de buurt, afkondigde. (read more…)

Ik hoor de hele tijd dat mensen terug moeten naar hun “eigen land”, omdat “ze” Nederland aan het “omvolken” zijn. Rare term trouwens dat “omvolken”. Het wordt gebruikt door, hou je vast, “etno-nationalisten”. Steeds meer mensen die “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen” zingen, praten dat na. Op harde toon wordt geroepen: “Rot op naar je eigen land!” (read more…)

De vliegsector gedraagt zich als eigenaar van de lucht en doet alsof we er niets meer over te zeggen hebben. Ze hebben ons aller lucht toegeëigend.

Heeft u ook de laatste ontwikkelingen gezien en gehoord over het gedrag van de vliegindustrie? Je weet eigenlijk gewoon niet wat je hoort en ziet.

Er waren toch twee zaken die gratis waren voor iedereen? De zon die iedere dag weer opkomt en de lucht die we inademen. Dat laatste blijkt opeens niet meer het geval te zijn. (read more…)

Het mag niet van de huisregels, het (stiekem) opnemen van een rechtszaak. Dat staat soms aangekondigd in de rechtbank en soms zegt een rechter dat ook aan het begin van een zitting. Maar is dat ook terecht en is dat wel in het belang van een verdachte of klager?

Ik kom zo nu en dan in rechtbanken. (read more…)

Mijn verhalen verschijnen en verschenen in o.a.:

           


RADIOJOURNALISTIEK

Ik ben eindredacteur van een uniek radioproject onder de naam De Late Avond. Meer info vind je op de aparte pagina’s op deze site.