EVEN VOORSTELLEN & LAATSTE NIEUWS

Fijn dat je hier op mijn website terecht bent gekomen!

Op deze site vind je van alles en nog wat over wat me zo bezighoudt en mijn columns. Ook vind je informatie over zaken waar ik me voor inzet.

Op dit moment houd ik me bezig met de problematiek, die is voortgekomen uit een, zoals het Algemeen Dagblad het noemt,  “vingerafdrukaffaire”. Ik noem het hier de “Participatiezaak”. Lees hier er alles over, vooral ook wat de media er over brengen.


Mijn speerpunten: privacyproblematiek en onmenselijke behandeling bijstandsgerechtigden

Privacy

Foto: Unsplash

Ik maak me flinke zorgen over de steeds verdergaande vormen van privacyschendingen door, onder andere de overheid. Vooral ook het gemak waarmee mensen die schendingen accepteren en het bagatelliseren van de gevolgen van afnemen van het burgerrecht privacy is zeer zorgwekkend. Ook de totale afwezigheid van politieke interesse om de privacyrechten van de burgers te waarborgen is een ernstig probleem aan het worden. Privacy wordt bijvoorbeeld aangetast omdat het “goedkoper” is. Dat is een van de allerslechtste argumenten. Zeker in een tijd dat diefstal van persoonsgegevens aan de orde van de dag is. Ook het gebrek aan democratische controle op privacyschendende maatregelen is een groot probleem, juist voor de mensen die zeggen dat ze “niets te verbergen hebben”.

Bijstandsgerechtigden

940 Bijstandsgerechtigden, die zonder loon moesten werken, moesten hun vingerafdruk afstaan. De Gemeente Nissewaard heeft steeds een veel lager getal gecommuniceerd naar de Gemeenteraad, zo schrijft het Algemeen Dagblad. Is dat bewust verkeerd informeren geweest of onwetendheid? En wat is dan erger?

 

Bijstandsgerechtigden hebben het in de Gemeente Nissewaard niet gemakkelijk. Ik ervaar als belangenbehartiger dat als bijstandsgerechten in aanraking komen met (een deel van) de ambtenaren dat er  heel veel mis gaat. Veel te vaak worden fatsoensregels en wettelijke regels niet nageleefd en afspraken niet nagekomen. Regelmatig wordt er gedreigd met sancties. Vaak ook nog geheel ten onrechte en in strijd met de wet. Er is echter vanuit de politiek geen rem op dat slechte gedrag. Er is iets hopeloos mis met de mindset van de politiek en daardoor het ambtenarenapparaat. En het lijkt er sterk op dat de Nissewaardse politiek het geen zier kan schelen, ook de partijen niet die van oudsher het opnamen voor de zwakkeren in de maatschappij, zoals de PvdA.

Schieten op de boodschapper

De Gemeente Nissewaard en haar Gemeenteraad (op de VPN na) kiezen er steeds voor om de boodschappers dwars te zitten, belachelijk te maken en onheus te behandelen. Men kiest dus niet voor het verbeteren, maar voor het grote wegkijken. Soms neemt dat zeer kwalijke vormen aan. Dat is kennelijk makkelijker dan iets doen aan onmenselijk beleid.

Samen met FNV Uitkeringsgerechtigden proberen we de knop om te krijgen.


RADIOJOURNALISTIEK

Ik ben eindredacteur van een uniek radioproject onder de naam De Late Avond. Meer info vind je op de aparte pagina’s op deze site.

COLUMNIST

Ik ben columnist verschillende media. Daarin geef ik duiding of kritiek op de dagelijkse gang van zaken. Meer columns vindt u op een aparte pagina. Veel  leesplezier!

Hieronder de meest recente columns van mijn hand.

Het lijkt erop alsof je geen kritische noot mag kraken tijdens de coronacrisis. Ook is het net of je geen nieuwe ideeën mag voorstellen. Voor je het weet krijg je naar je hoofd geslingerd dat je geen verstand hebt, of dat mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan aan iets nieuws te beginnen. Ik denk dan: wat een onzin. Omdat heel veel stilligt, heb je juist alle tijd om eens na te denken over de tijd ná deze crisis. (read more…)

Naar schatting hebben 2100 Nissewaarders last van het horen van een brom. Daar hebben ze de hele dag last van en houdt hen heel vaak uit de slaap. Dat is geen fantasie, het is ècht. Deze mensen die er last van hebben zijn niet ziek, maar hebben een uitzonderlijk gehoor. Hoewel uitzonderlijk horen, vinden ze zelf vrijwel geen gehoor bij mede-Nissewaarders en, nog erger, ook niet bij de autoriteiten of politiek. (read more…)

Mijn columns verschijnen en verschenen in o.a.: