Arrestatie tijdens werkzaamheden Greenpeace Protestival Schiphol 2019

Op 14 december 2019 werd ik, tijdens het uitvoeren van radioverslagwerkzaamheden, tijdens een “Protestival” van Greenpeace Nederland gearresteerd en afgevoerd naar de kazerne van de Marechaussee. Ik nam daar natuurlijk geen genoegen mee. Door de arrestatie werd o.a. journalistiek werk gefrustreerd.

Uit de dossiers, die ik hier geheel openbaar maak, blijken intussen 6 verschillende lezingen te zijn van de reden van de aanhouding. Dat moest leiden tot vrijspraak. Hetgeen dus ook gebeurde. Lees  mee hoe de ellenlange en peperdure/onnodige procedures verlopen. Verbaas u over de wijze waarop burgerrechten opzij worden gezet en verantwoordelijkheden worden weggeredeneerd. De Officier van Justitie behoefde maar één letter en één cijfer te veranderen in een seponeringscode en dan waren we klaar geweest!

Let wel: de Greenpeace demonstratie, waarvan ik geen deel uitmaakte, zo erkende ook de Officier van Justitie uiteindelijk, werd in strijd met de wetgeving beëindigd. Verder bleek uit het vonnis van de Kantonrechter te Haarlem dat voorafgaand aan de ontruiming en arrestaties niet aan de wettelijke vereisten was voldaan. Kortom de aanhoudingen en “bestuurlijke verplaatsingen” waren onrechtmatig. Bij een latere uitspraak bleek dat “bestuurlijke verplaatsingen” een ongeoorloofde vorm van vrijheidsontneming is.

17-09-2022 Klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman, omdat het Openbaar Ministerie de klacht afwees, waarin ik klaagde over het opzettelijk proberen te voorkomen dat ik mijn zaak zou voorleggen aan de rechter.

 

17-09-2022: Eis tot schadevergoeding ingediend bij de Rechtbank van Haarlem. Omdat ik onrechtmatig ben aangehouden en daardoor schade heb geleden is deze eis gesteld.

 

Genoegdoening!
Vrijspraak is mooi, maar het zou mooi zijn als de mensen die ervoor hebben gezorgd dat ik me suf heb moeten procederen een boetkleed aandoen. Maar helaas: dat zit er weer eens niet in. Om je gelijk te krijgen moet je weer een procedure opstarten. Want zo zit het justitieel- en ambtelijk systeem wel in elkaar. Sorry bestaat niet!

11-07-2022 Razendsnelle afwijzing van de klacht tegen de OvJ. Lees hier dat Justitie in het geheel  niet ingaat op de geuite klachten. Het is een typische “gooi maar over de schutting naar de Ombudsman brief”. Misschien geeft de klager op?

04-07-2022 Klachtenprocedure tegen Officier van Justitie die te beroerd was om een seponeringscode te veranderen. Lees hier de klacht 

VRIJSPRAAK!
De Rechtbank van Haarlem sprak mij vrij op 24 juni 2022! Er volgt nu een procedure tot vergoeding van de schade die ik heb geleden. Om de vrijspraak te krijgen heb ik 2,5 jaar lang  heel veel moeite moeten doen en procedures moeten aanspannen. Motivering uitspraak krijg je op aanvraag, vanwege de privacygevoelige info over derden.  Lees korte vonnis hier.

27-05-2022 Verweerschrift voorafgaande aan de rechtszitting van 24 juni 2022. Op deze dag vond de zitting plaats, na het winnen van een art 12 Sv procedure. Eis: vrijspraak. Lees hier het verweerschrift. Lees hier ook de uitspraak van de Rechtbank waarin de noodverordening, op grond waarop ik werd aangehouden, onrechtmatig werd verklaard.

2022-05-18: Dagvaarding (eindelijk!) zelfverzochte vervolging (art. 12 Sv 21-07-2021) i.v.m. arrestatie 14-12-2019 op Schiphol. De procedure duurt dan al precies 2,5 jaar en komt een jaar na het winnen van een art 12 Sv procedure

 

18-05-2022: Brief van een mopperend verzekeringsbedrijf en mijn antwoord daarop. Mopperen over openbaarmaking van de mail waarin men mijn schade-eis afwijst. Men zag over het hoofd dat deze documenten uiteindelijk gewoon onder de Woo of WOB vallen en openbaring niet behoeft te worden gemeld. In het kader van transparante overheid publiceer ik alle correspondentie met of namens de overheid. U kunt dan meelezen hoe men omgaat met gedupeerde burgers.

 

16-05-2022: Opnieuw indienen van een schadeclaim bij de Gemeente Haarlemmermeer, nadat een verzekeraar mij het bos van de Algemene Wet Bestuursrecht wilde sturen. Het is ook altijd hetzelfde bij de overheid. Ze maken een fout en doen heel moeilijk om de gevolgen ervan te repareren. Hoe hou je het wantrouwen in de overheid in stand….. Nou, zo dus!

 

Antwoord schadeclaim Gemeente Haarlemmermeer. 16-05-2022. Zoals verwacht sturen ze me het juridische doolhof in via een schadeverzekeraar. Men stelt dat ik me niet als partij heb gemeld in een AWB procedure. Maar dat is incorrect. De schade is niet non existent omdat er een AWB procedure loopt. Schade kan ook civielrechtelijk worden geclaimd.

 

Schadeclaim ingediend, op 04-05-2022, bij Gemeente Haarlemmermeer, wegens aanhouding en de gevolgen daarvan. “Graag wil ik met uw gemeentebestuur overleggen over compensatie van de geleden schade. Uw gemeente is immers aansprakelijk vanwege de beslissing om geheel ten onterechte een noodverordening uit te vaardigen. Liefst handel ik e.e.a. af zonder tussenkomst van de rechterlijke macht. Die heeft het al druk genoeg.” Overleg wordt gevraagd om tot een compensatie te komen. Lees hier het document.

Op 02-05-2022 werd Noodverordening verbod Protestival onrechtmatig verklaard, aanhoudingen daarmee waarschijnlijk onrechtmatig. Betogers en journalisten werden aangehouden en verwijderd op basis van die noodverordening. Lees hier de uitspraak.

Beschikking art 12 Gerechtshof Amsterdam 21-07-2021. Het Hof is, mede uit het oogpunt van een behoorlijke rechtsbedding, van oordeel dat de Officier van Justitie moet worden aanbevolen mij te vervolgen. Ik kan daarna vrijspraak eisen van de geseponeerde “vergrijpen”. Helaas geen reactie!

Klaagschrift art 12 Gerechtshof Amsterdam 14-02-2021. Omdat de Officier van Justitie weigerde deugdelijk onderzoek te doen naar mijn arrestatie, maar wel tot het opleggen van een strafblad besloot, stapte ik naar het gerechtshof van Amsterdam voor een art 12 Sv procedure.

11-02-2021: Brief met een verzoek om seponeringscode te heroverwegen, nadat dat eerst telefonisch werd geweigerd.

 

Ontvangen 01-01-2021 Openbaar Ministerie. Brief vol met onjuistheden, aannames en vage beschuldigingen. Opmerkelijk detail: de beschuldigingen zijn niet terug te vinden in een proces verbaal. Lees hier de brief en vergelijk met foto’s en het filmpje.

Advies tot afhandeling van de klacht over de arrestatie 7-07-2021. Op basis van dit advies wordt uiteindelijk besloten hoe wordt gereageerd op mijn klachten. Het advies geeft wel richting op welke kant het besluit op gata vallen. Belangrijke delen van mijn klacht zal gegrond worden geklaagd.

 

Verslag 28-05-2021 hoorzitting klachtencommissie Ministerie van Defensie ivm klacht handelen Kmar bij arrestatie. Hier lees je het geanonimiseerde verslag van de klachtencommissie. Opvallend is dat de verhalen totaal verschillend zijn. Wel blijkt dat de verbalisant verzuimd heeft de reden van de aanhouding te melden.

Pleitnota hoorzitting 5-3-2021 i.v.m. klacht handelen Kmar bij arrestatie. Sorry………….. sorry, heb ik u bezeerd? Dat was de vraag die ik had verwacht van de marechaussee, toen ik bijna achterover was gevallen na het omverlopen door Kmar. Kort en goed is het verhaal: je wordt ondersteboven gelopen door een wachtcommandant en als excuses krijg je, na een soort van wonderlijke juridische 8-baan, een strafblad aangeboden.”

Ontvangen op 17-12-2020: Dossier Greenpeace demonstratie. Na heel veel vijven en zessen en doorvragen kreeg ik uiteindelijk mijn dossier, dit ten behoeve van een klacht. Uit het doossier blijkt dat men mij bestempelt als demonstrant en niet als radiojournalist. Terwijl uit de beelden blijkt dat ik aan het interviewen was, met toestemming van dezelfde Kmar.

23-11-2020: Antwoord Openbaar Ministerie. Men stelt dat dat ik een demonstrant was die niet weg wilde gaan. In een gesprek gaf de Officier van Justitie toe niet het volledige dossier te hebben gezien en de beelden hier niet wil bekijken.

24-10-2020: Brief aan Officier van Justitie met vraag om uitleg reden van seponering. Omdat het OM verklaarde aan RTV Rijnmond dat ik voldoende was gestraft. Dat suggereert dat er een straf is gegeven. Dat kan niet.

Villa Media 23-10-2020: Geen vervolging voor bij klimaatprotest gearresteerde radiojournalist. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat radiojournalist Alfred Blokhuizen niet vervolgen. Blokhuizen, tevens voormalig raadslid van Spijkenisse, werd op 14 december 2019 opgepakt tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

RTV Rijnmond: 22-10-2020: Radiojournalist uit Spijkenisse niet vervolgd na arrestatie klimaatprotest. Het Openbaar Ministerie gaat radiojournalist en oud-raadslid Alfred Blokhuizen niet vervolgen. Blokhuizen werd op 14 december vorig jaar opgepakt tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

AD 21-10-2020: Oud-raadslid Alfred Blokhuizen niet vervolgd na arrestatie tijdens klimaatprotest. Justitie gaat oud-raadslid Alfred Blokhuizen (GroenLinks) niet vervolgen na zijn arrestatie op 14 december tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad, zonder tussenkomst van een rechter!

Openbaar Ministerie 11-09-2020: Seponering. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak waarvoor ik werd gearresteerd. Reden: “U zelf door het gebeurde of de gevolgen daarvan bent getroffen”. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

29-09-2020: Klacht tegen onterechte arrestatie door Marechaussee. Omdat ik ten onrechte werd opgepakt, tijdens mijn werkzaamheden als radioverslaggever en daarbij zelfs werd gefaciliteerd door de marechaussee, heb ik geklaagd over het optreden van de desbetreffende ambtenaar. Klacht is behandeling.

14-12-2019: Beluister hieronder een deel van de reportage die ik daar maakte.

14-12-2020: Beelden van de arrestatie. Zie hoe ik mijn reportagerecorder en telefoon in “veiligheid” breng. Te horen is dat ik laat weten dat ik niet van Greenpeace ben en als journalist daar aan het werk was. Maar helaas, luisteren naar een aangehoudene is niet het sterkste punt van de marechaussee.

 

RTV Rijnmond 14-12-2019: Radiojournalist uit Spijkenisse opgepakt bij klimaatprotest op Schiphol.  Radiojournalist Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse is zaterdagmiddag opgepakt bij een klimaatprotest op Schiphol. Hij was naar eigen zeggen een reportage aan het maken van het protest op de luchthaven, toen hij van de marechaussee mee moest naar het cellencomplex.