Arrestatie tijdens werkzaamheden Greenpeace Protestival Schiphol 14-12-2019

Op 14 december 2019 werd ik, tijdens het uitvoeren van radioverslagwerkzaamheden, tijdens een “Protestival” van Greenpeace Nederland gearresteerd en afgevoerd naar de kazerne van de Marechaussee. Ik nam daar natuurlijk geen genoegen mee. Door de arrestatie werd o.a. journalistiek werk gefrustreerd.

Uit de dossiers, die ik hier geheel openbaar maak, blijken intussen 6 (!) verschillende lezingen te zijn van de reden van de aanhouding. Dat moest leiden tot vrijspraak. Hetgeen dus ook gebeurde. Lees  mee hoe de ellenlange en peperdure/onnodige procedures verlopen. Verbaas u over de wijze waarop burgerrechten opzij worden gezet en verantwoordelijkheden worden weggeredeneerd. De Officier van Justitie behoefde maar één letter en één cijfer te veranderen in een seponeringscode en dan waren we klaar geweest! De burgemeester van Haarlemmermeer behoefde toen alleen maar sorry te zeggen tegen de “bestuurlijk verplaatsten” en te bemiddelen bij het schrappen van een strafblad van de gearresteerden. Al die voor de hand liggende keuzes werden niet gemaakt.

Let wel: de legale Greenpeace demonstratie was een actie waarvan ik géén deel uitmaakte, zo erkende ook de Officier van Justitie uiteindelijk. Verder bleek uit het vonnis van de Kantonrechter te Haarlem dat voorafgaand aan de ontruiming en arrestaties niet aan de wettelijke vereisten werd voldaan. Kortom de aanhoudingen en “bestuurlijke verplaatsingen” waren onrechtmatig. Bij een latere uitspraak bleek namelijk dat “bestuurlijke verplaatsingen” een ongeoorloofde vorm van vrijheidsontneming is.

17 -01-2023 Gemeente Haarlemmermeer besluit op Woo-verzoek. Uiteindelijk heeft de gemeente voldaan aan de Woo, maar daarmee heeft ze de termijnen overschreden en is ze de griffierechten verschuldigd die ik heb moeten betalen. Lees hier het besluit en lees hier de stukken.  Tegen dit besluit wordt bezwaar aangetekend, want er ontbreken naar mijn mening stukken.

Januari 2024: Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de Kmar voor de rechter gedaagd omdat men niet tijdig of zelfs in het geheel niet heeft voldaan aan de Woo-verzoeken van 17 oktober 2023. De gemeenteraad wil niet dat burgers in een procedure worden geduwd. Toch gebeurt er iets anders. Lees hier in behandelingneming van Haarlemmermeer en Kmar.

November december 2023: Bizar! Klacht tegen klachtencoördinator Haarlemmermeer gegrond! Klachtenafhandelaar handelt een niet ingediende klacht af, zonder hoorzitting. Hierdoor worden rechten afgepakt en een nieuwe procedure opgedrongen. Conclusie klacht gegrond. Lees het bizarre dossiertje hier.

17-10-2023 Woo-verzoek aan Kmar, naar aanleiding van de brief van de burgemeester. In deze brief legt ze verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de illegale arrestatie feitelijk bij de Kmar. Gevraagd wordt om alle stukken te overhandigen die betrekking hebben op de gevolgde procedure. Lees hier het verzoek.

17-10-2023 Woo-verzoek aan gemeente Haarlemmermeer, naar aanleiding van de brief van de burgemeester. In deze brief ontkent ze verantwoordelijkheid/betrokkenheid bij de illegale arrestatie van mij op Schiphol. Gevraagd wordt om alle stukken te overhandigen die betrekking hebben op de gevolgde procedure. Lees hier het verzoek.

10-10-2023 Burgemeester stelt niet verantwoordleijk te zijn voor de arrestatie, want de arrestatie vond plaats vóór het afgegeven noodbevel. Dan luidt de vraag op wiens gezag werd dan gearresteerd? Kortom een Woo-procedure om duidelijkheid te krijgen. Het is onzin natuurlijk want de burgemeester verbood wederrechtelijk de demonstratie.

08-09-2023: Uitstelbrief burgemeester Schuurmans Haarlemmermeer. Op 4 september vond er een pittig, maar open, gesprek plaats met de de burgemeester van Haarlemmermeer. Daarin werden standpunten uitgewisseld. De burgemeester geeft aan meer tijd nodig te hebben om zaken uit te zoeken. Feit blijft dat de demonstratie wederrechtelijk werd beëindigd (zie uitspraak kantonrechter Haarlem. Het OM ging daartegen niet in beroep)

 23-07-2023: Antwoord op de mail van de Nationale Ombudsman. Antwoord van OM aan Ombudsman is feitelijk een schoffering, want wederom laat het OM zien dat ze  géén interesse heeft in waarheidsvinding

19-07-2023: Het OM geeft géén antwoord op de vraag van de Nationale Ombudsman of ze mijn klacht over het weigeren om aan waarheidsvinding te doen in behandeling te nemen. Men herhaalt weerlegde argumenten.

03-07-2023 Uitnodiging ontvangen van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer om op 4 september met elkaar te spreken. Uiteraard ga ik daar op in. In mijn antwoord heb ik gewezen op dit ellenlange dossier.👇👇👇

 

08-06-2023: Inspreken bij de Gemeente Haarlemmermeer over de weigering om met mij te spreken over de impact van de illegale arrestatie op Schiphol. In de brief van de gemeente stond: Niet aan de orde, ofwel “de groeten”. De burgemeester zegt niets te weten van mijn zaak. Lees hier mijn speech. Bekijk hier de video. Noord Hollands Dagblad schreef er over.

16-05-2023: Gemeente weigert gesprek over gevolgen  arrestatie. “Ga maar naar de bestuursrechter met je mogelijke schadeclaim.” Zo kennen we de overheid van tegenwoordig. Fouten maken, maar niet de moed hebben om die te herstellen. Zelfs een gesprek, om er mogelijk uit te komen, is teveel. Maak de burger maar moedeloos, zodat hij/zij opgeeft. En wat kost zo’n rechtszaak de gemeenschap?

05-06-2023 Openbaar Ministerie heeft nog steeds niet gereageerd op vragen van de Nationale Ombudsman. De Ombudsman heeft 2 simpele vragen gesteld. Lees de brief.

16-05-2023: Raadkamer Haarlem beslist: Schadevergoeding € 757,72. Raadkamer acht aannemelijk dat ik immateriële schade heb geleden, maar dat het niet kan  worden verhaald via deze procedure. Kortom: ga naar een andere rechter.

14-05-2023: Bericht aan verantwoordelijke loco burgemeester Jurgen Nobel: Beste @JurgenNobel, door een persoonlijke fout van ú ben ik in de bajes geknikkerd op 19-12-2019. Uiteraard werd ik vrijgesproken, maar als ik u een brief stuur met een uitnodiging tot een gesprek hierover geeft u geen antwoord. Waarom niet?

02-05-2023: Rechtszitting over schadevergoeding. Dispuut over de hoogte van de schadevergoeding. Ik eis  € 500,00 vergoeding immateriële schade door de enorme procedure die ik moest doorlopen. Oorzaak: het OM. Kosten voor deze zitting € 680,00, worden vergoed door de Staat.

18-04-2023 Gemeente Haarlemmermeer laat weten dat niet in staat zijn binnen 6 weken een simpele klacht af te handelen en laat weten nog een maand nodig te hebben voor een antwoord. Intussen loopt de zaak al meer dan een paar jaar en heeft men mij geprobeerd het bos in te sturen via aan verzekeringsbedrijf (ook in het overzicht).

17-04-2023 Ombudsman schreef  het Openbaar Ministerie aan, naar aanleiding van mijn klacht. Mij klacht betreft het feit dat het OM geweigerd heeft aan waarheidsvinding te doen. dat blijkt uit een opgenomen telefoongesprek met een Officier van Justitie en de correspondentie die daarop volgde. Wordt weer vervolgd.

Op 2 mei 2023 word ik door de Rechtbank in Haarlem gehoord inzake een schadevergoeding voor de onrechtmatige arrestatie op Schiphol. Lees hier het voorstel.

 

08-03-2023 Klacht ingediend bij de klachtenafdeling van de Gemeente Haarlemmermeer. Gemeente geeft geen antwoord op mij brieven over de schade die men heeft veroorzaakt door een onrechtmatige arrestatie te veroorzaken. Een gemeente die burgers geen antwoord geeft verzaakt haar plicht. Lees hier de klachtenbrief.

De Nationale Ombudsman ontvangt aanhoudend klachten over sepotcodes. Justitie luistert niet, legt niet uit en verbetert niet! Lees het hier. De ombudsman vindt dat het OM die klachten vaak niet voldoende serieus neemt. Terwijl sepotcodes veel impact kunnen hebben en burgers weinig mogelijkheden hebben om zich ertegen te verdedigen. Burgers hebben het gevoel te zijn veroordeeld zonder tussenkomst van een rechter.

Op 07-03-2023 word ik gehoord door de Nationale Ombudsman over de wijze waarop het OM omgegaan is met mijn zaak. Ik zal daar proberen op te komen voor de 24 anderen die met mij zijn gearresteerd en niet zijn vrijgesproken, dus nog steeds rondlopen met een strafblad. Die aantekening zou moeten worden geschrapt!

19-12-2022 Beslissing van het Ministerie van Justitie en veiligheid. Biometrische gegevens worden vernietigd! Lees de beslissing goed. Het vernietigen van je gegevens gaat niet zomaar. En bedenk altijd dat de waarheid van vandaag niet per sé de waarheid van morgen is. Verwijdering van gegevens is dus heel belangrijk.

06-12-2022 Na nabellen eindelijk bevestiging dat mijn aanvraag tot vernietiging van biometrische gegevens in behandeling is genomen. Uit het gevoerde telefoongesprek bleek dat men niet zomaar automatisch je afgenomen gegevens vernietigen. Zo kan het zomaar zijn dat ze, ondanks vrijspraak, biometrische gegevens blijvend opslaan. Navragen dus!

16-11-2022 Je stuurt een brief aan Justitie, Justitie stuurt je brief door naar de Kmar en je krijgt antwoord van de Kmar. Kmar verwijst je vervolgens ………….. justitie! Deze handelswijze is in strijd met de richtlijnen. Burgers stuur je niet van het kastje naar de muur, maar je stuurt e.e.a direct door naar het goede loket. Hier gaat het dus niet goed!

12-11-2022 Verzoek aan het OM om vernietiging van biometrische gegevens. Na mijn aanhouding zijn o.a. vingerafdrukken en foto’s gemaakt. Omdat ik ben vrijgesproken zijn die onterecht opgeslagen. Die moeten worden verwijderd.

17-09-2022 Klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman, omdat het Openbaar Ministerie een klacht afwees, waarin ik klaagde over het opzettelijk en voortdurend proberen te voorkomen dat ik mijn zaak zou voorleggen aan de rechter. Kortom de OvJ probeerde een strafblad op te leggen zonder dat daar een beroepsmogelijkheid tegenover staat.

17-09-2022: Eis tot schadevergoeding ingediend bij de Rechtbank van Haarlem. Omdat ik onrechtmatig ben aangehouden en daardoor schade heb geleden is deze eis gesteld.

 

Genoegdoening!
Vrijspraak is mooi, maar het zou mooi zijn als de mensen die ervoor hebben gezorgd dat ik me suf heb moeten procederen een boetkleed aandoen. Maar helaas: dat zit er weer eens niet in. Om je gelijk te krijgen moet je wéér een procedure opstarten. Want zo zit het justitieel- en ambtelijk systeem wel in elkaar. Sorry bestaat niet!

11-07-2022 Razendsnelle afwijzing van de klacht tegen de OvJ. Lees hier dat Justitie in het geheel  niet ingaat op de geuite klachten. Het is een typische “gooi maar over de schutting naar de Ombudsman brief”. Misschien geeft de klager op?

04-07-2022 Klachtenprocedure tegen Officier van Justitie die te beroerd was om een seponeringscode te veranderen. Lees hier de klacht 

VRIJSPRAAK! 24-06-2022 De Rechtbank van Haarlem sprak mij vrij! Er volgt nu een procedure tot vergoeding van de schade die ik heb geleden. Om de vrijspraak te krijgen heb ik 2,5 jaar lang  heel veel moeite moeten doen en procedures moeten aanspannen. Woordelijk verslag zitting en motivering download je hier. Wachtwoord krijg je op aanvraag, vanwege de privacygevoelige info.  Lees korte vonnis hier.

27-05-2022 Verweerschrift voorafgaande aan de rechtszitting van 24 juni 2022. Op deze dag vond de zitting plaats, na het winnen van een art 12 Sv procedure. Eis: vrijspraak. Lees hier het verweerschrift. Lees hier ook de uitspraak van de Rechtbank waarin de noodverordening, op grond waarop ik werd aangehouden, onrechtmatig werd verklaard.

2022-05-18: Dagvaarding (eindelijk!) zelfverzochte vervolging (art. 12 Sv 21-07-2021) i.v.m. arrestatie 14-12-2019 op Schiphol. De procedure duurt dan al precies 2,5 jaar en komt een jaar na het winnen van een art 12 Sv procedure

18-05-2022: Brief van een mopperend verzekeringsbedrijf en mijn antwoord daarop. Mopperen over openbaarmaking van de mail waarin men mijn schade-eis afwijst. Men zag over het hoofd dat deze documenten uiteindelijk gewoon onder de Woo of WOB vallen en openbaring niet behoeft te worden gemeld. In het kader van transparante overheid publiceer ik alle correspondentie met of namens de overheid. U kunt dan meelezen hoe men omgaat met gedupeerde burgers.

 

16-05-2022: Opnieuw indienen van een schadeclaim bij de Gemeente Haarlemmermeer, nadat een verzekeraar mij het bos van de Algemene Wet Bestuursrecht wilde sturen. Het is ook altijd hetzelfde bij de overheid. Ze maken een fout en doen heel moeilijk om de gevolgen ervan te repareren. Hoe hou je het wantrouwen in de overheid in stand….. Nou, zo dus!

 

Antwoord schadeclaim Gemeente Haarlemmermeer. 16-05-2022. Zoals verwacht sturen ze me het juridische doolhof in via een schadeverzekeraar. Men stelt dat ik me niet als partij heb gemeld in een AWB procedure. Maar dat is incorrect. De schade is niet non existent omdat er een AWB procedure loopt. Schade kan ook civielrechtelijk worden geclaimd.

 

Schadeclaim ingediend, op 04-05-2022, bij Gemeente Haarlemmermeer, wegens aanhouding en de gevolgen daarvan. “Graag wil ik met uw gemeentebestuur overleggen over compensatie van de geleden schade. Uw gemeente is immers aansprakelijk vanwege de beslissing om geheel ten onterechte een noodverordening uit te vaardigen. Liefst handel ik e.e.a. af zonder tussenkomst van de rechterlijke macht. Die heeft het al druk genoeg.” Overleg wordt gevraagd om tot een compensatie te komen. Lees hier het document.

Op 02-05-2022 werd Noodverordening verbod Protestival onrechtmatig verklaard, aanhoudingen daarmee waarschijnlijk onrechtmatig. Betogers en journalisten werden aangehouden en verwijderd op basis van die noodverordening. Lees hier de uitspraak.

Beschikking art 12 Gerechtshof Amsterdam 21-07-2021. Het Hof is, mede uit het oogpunt van een behoorlijke rechtsbedding, van oordeel dat de Officier van Justitie moet worden aanbevolen mij te vervolgen. Ik kan daarna vrijspraak eisen van de geseponeerde “vergrijpen”. Helaas geen reactie!

Klaagschrift art 12 Gerechtshof Amsterdam 14-02-2021. Omdat de Officier van Justitie weigerde deugdelijk onderzoek te doen naar mijn arrestatie, maar wel tot het opleggen van een strafblad besloot, stapte ik naar het gerechtshof van Amsterdam voor een art 12 Sv procedure.

11-02-2021: Reactie van het OM op heroverwegingsverzoek seponeringscode. OvJ blijft bij beslissing dat strafblad wordt gehandhaafd. Niet eens? Ga maar naar de rechter! Omgekeerde wereld! Schuldig zonder rechter!

11-02-2021: Brief met een verzoek om seponeringscode te heroverwegen, nadat dat eerst heroverweging telefonisch werd geweigerd.

Ontvangen 01-01-2021 Openbaar Ministerie. Brief vol met onjuistheden, aannames en vage beschuldigingen. Opmerkelijk detail: de beschuldigingen zijn niet terug te vinden in een proces verbaal. Lees hier de brief en vergelijk met foto’s en het filmpje.

21-10-2021 Beslissing op klachten. Natuurlijk excuus hier, jammer daar, maar eigenlijk een halve ontkenning dat ze iets misdaan hebben. Zo konden ze de arrestatie niet ongedaan maken toen bleek dat het fout zat. Onzin natuurlijk! Dat komt wel in een ander licht te staan toen later bleek dat de demonstratie op Schiphol wederrechtelijk en hardhandig werd beëindigd.

Advies tot afhandeling van de klacht over de arrestatie 7-07-2021. Op basis van dit advies wordt uiteindelijk besloten hoe wordt gereageerd op mijn klachten. Het advies geeft wel richting op welke kant het besluit op gata vallen. Belangrijke delen van mijn klacht zal gegrond worden geklaagd.

 

Verslag 28-05-2021 hoorzitting klachtencommissie Ministerie van Defensie ivm klacht handelen Kmar bij arrestatie. Hier lees je het geanonimiseerde verslag van de klachtencommissie. Opvallend is dat de verhalen totaal verschillend zijn. Wel blijkt dat de verbalisant verzuimd heeft de reden van de aanhouding te melden.

Pleitnota hoorzitting 5-3-2021 i.v.m. klacht handelen Kmar bij arrestatie. Sorry………….. sorry, heb ik u bezeerd? Dat was de vraag die ik had verwacht van de marechaussee, toen ik bijna achterover was gevallen na het omverlopen door Kmar. Kort en goed is het verhaal: je wordt ondersteboven gelopen door een wachtcommandant en als excuses krijg je, na een soort van wonderlijke juridische 8-baan, een strafblad aangeboden.”

Ontvangen op 17-12-2020: Dossier Greenpeace demonstratie. Na heel veel vijven en zessen en doorvragen kreeg ik uiteindelijk mijn dossier, dit ten behoeve van een klacht. Uit het doossier blijkt dat men mij bestempelt als demonstrant en niet als radiojournalist. Terwijl uit de beelden blijkt dat ik aan het interviewen was, met toestemming van dezelfde Kmar.

23-11-2020: Antwoord Openbaar Ministerie. Men stelt dat dat ik een demonstrant was die niet weg wilde gaan. In een gesprek gaf de Officier van Justitie toe niet het volledige dossier te hebben gezien en de beelden hier niet wil bekijken.

24-10-2020: Brief aan Officier van Justitie met vraag om uitleg reden van seponering. Omdat het OM verklaarde aan RTV Rijnmond dat ik voldoende was gestraft. Dat suggereert dat er een straf is gegeven. Dat kan niet.

Villa Media 23-10-2020: Geen vervolging voor bij klimaatprotest gearresteerde radiojournalist. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat radiojournalist Alfred Blokhuizen niet vervolgen. Blokhuizen, tevens voormalig raadslid van Spijkenisse, werd op 14 december 2019 opgepakt tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

RTV Rijnmond: 22-10-2020: Radiojournalist uit Spijkenisse niet vervolgd na arrestatie klimaatprotest. Het Openbaar Ministerie gaat radiojournalist en oud-raadslid Alfred Blokhuizen niet vervolgen. Blokhuizen werd op 14 december vorig jaar opgepakt tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

AD 21-10-2020: Oud-raadslid Alfred Blokhuizen niet vervolgd na arrestatie tijdens klimaatprotest. Justitie gaat oud-raadslid Alfred Blokhuizen (GroenLinks) niet vervolgen na zijn arrestatie op 14 december tijdens een klimaatprotest op Schiphol. Ik behield hierdoor wel een strafblad, zonder tussenkomst van een rechter!

Openbaar Ministerie 11-09-2020: Seponering. Het Openbaar Ministerie seponeert de zaak waarvoor ik werd gearresteerd. Reden: “U zelf door het gebeurde of de gevolgen daarvan bent getroffen”. Ik behield hierdoor wel een strafblad!

29-09-2020: Klacht tegen onterechte arrestatie door Marechaussee. Omdat ik ten onrechte werd opgepakt, tijdens mijn werkzaamheden als radioverslaggever en daarbij zelfs werd gefaciliteerd door de marechaussee, heb ik geklaagd over het optreden van de desbetreffende ambtenaar. Klacht is behandeling.

14-12-2019: Beluister hieronder een deel van de reportage die ik daar maakte.

14-12-2020: Beelden van de arrestatie. Zie hoe ik mijn reportagerecorder en telefoon in “veiligheid” breng. Te horen is dat ik laat weten dat ik niet van Greenpeace ben en als journalist daar aan het werk was. Maar helaas, luisteren naar een aangehoudene is niet het sterkste punt van de marechaussee.

 

RTV Rijnmond 14-12-2019: Radiojournalist uit Spijkenisse opgepakt bij klimaatprotest op Schiphol.  Radiojournalist Alfred Blokhuizen uit Spijkenisse is zaterdagmiddag opgepakt bij een klimaatprotest op Schiphol. Hij was naar eigen zeggen een reportage aan het maken van het protest op de luchthaven, toen hij van de marechaussee mee moest naar h-et cellencomplex.