Politiek

Mijn politieke loopbaan was lang en boeiend. Hier een korte samenvatting.

1980 -1982

Lid Commissie verkeer binnenstad Terneuzen

1994 – 2007

Steunfractielid Spijkenisse

Gemeenteraadslid / fractievoorzitter Spijkenisse

Commissievoorzitter Sociale Zaken Spijkenisse

 

2007 – 2015

Fractievertegenwoordiger Provinciale Staten Zuid-Holland

Lid van provinciale Staten – woordvoerder verkeer, milieu, economie, luchtvaart, cultuur jeugdzorg

Lid van Provinciale Staten – vicefractievoorzitter

2015 – 2018

Afdelingspenningmeester

Lid selectiecommissie Provinciale Staten verkiezingen 2019

 

 

AFSCHEIDSTOESPRAKEN PROVINCIALE STATEN 31-3-2015

Commissaris van de Koning Jaap Smit:

Beluister hier de toespraak

Alfred Blokhuizen, jij had ons al eerder laten weten dat jij in het jaar 2015 zou stoppen met het Statenlidmaatschap. Jij houdt woord en wij hadden ook niet anders verwacht van iemand met zulke sterke principes. Altijd op zoek naar argumenten en naar het antwoord op soms lastige dilemma’s. Jij staat bekend als de man van de scherpe Statenvragen en het eigen onderzoek. Volksvertegenwoordigers die dat doen worden wel eens als lastig gezien maar, laten wij eerlijk zijn, zo hoort het ook. Alle jaren dat jij namens GroenLinks in de Staten zat heb jij niet onder stoelen of banken gestoken dat wat jou betreft die provincie hard nodig is om de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen en om de verrommeling in het landschap, die naar jouw mening ontstaat als gemeenten zich vooral op eigen projecten richten, tegen te gaan. Bekend is jouw tegenspraak als het ging om de aanleg van wegen. Jij noemde de provincie wel eens een onderafdeling van Verkeer en Waterstaat. Jouw stelling was en is dat het beter is om te investeren in zaken die ons gelukkig maken. Daar kan niemand tegen zijn, al begint het politieke debat natuurlijk direct weer als moet worden ingevuld welke zaken ons gelukkig maken. Jij schreef in het verleden geregeld opiniestukken en wie weet komt er nog eens een schitterende radiodocumentaire over nut en noodzaak van het middenbestuur. Als iemand die kan maken, dan ben jij dat wel. Wij weten dat jouw radiowerk in ieder geval de laatste jaren niet over politiek ging maar dat kan veranderen. Je bent per slot van rekening een politiek dier. Voordat jij Statenlid werd in 2008 ben je een elf jaar lid geweest van de gemeenteraad van Spijkenisse, ook namens GroenLinks. Net als voor je partijgenote Marijke Kleijweg geldt dat ik jou straks zal vragen om naar voren te komen want het heeft Zijne Majesteit behaagd ook jou te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als waardering voor je langjarige volksvertegenwoordigende werk. Je gaat, om in jouw eigen woorden te spreken, plaatsmaken voor jongeren. En daarom is dit een uitstekend moment voor een dergelijke onderscheiding. Met de verschuldigde dank luiden wij jou daarom uit. Dank voor je inzet en ook jou een goede toekomst gewenst.

Mijn toespraak tot de Staten:

Beluister hier de toespraak

De heer BLOKHUIZEN (GROENLINKS): Voorzitter, hartelijk dank voor uw prachtige woorden. Zij hebben mij zeker geraakt. Beste collega’s, vandaag komt voor mij een einde aan een lange periode in de politiek, een periode waarin ik heel veel heb zien veranderen. Toen ik begon, zo’n twintig jaar geleden, werden wij door de burgers vaak met respect behandeld. Nu krijg je regelmatig scheldwoorden naar je hoofd. Vroeger vonden mensen het mooi dat je dit deed. Tegenwoordig moet je oppassen dat je niet uitgemaakt wordt voor ‘zakkenvullende plucheplakkers’. Is dat onwetendheid? Er is tegenwoordig een overvloed aan meningen maar volgens mij een chronisch tekort aan kennis. Het is ons aller taak om daar verandering in te brengen, ook in dit huis, waar het er soms ruig aan toegaat. Ik vind dat een verslechtering. Ik hoop dat de nieuwe Staten weer de juiste toon zullen aanslaan. Ben ik nu bitter? Niet in het minst. Ik heb geprobeerd om mijn volksvertegenwoordigende taken naar eer en geweten uit te voeren. En verder ben ik als zoon van een schoonmaker en een huishoudelijke hulp en leerling van de praktijkschool ongelooflijk trots op het feit dat ik het heb kunnen schoppen tot vice-fractievoorzitter in de belangrijkste tweede bestuurslaag van het land. Hoezo Haagse elite? Ik vind het geweldig dat dat mogelijk is in dit land. Daar moeten wij zuinig op zijn. Wees zuinig op onze democratie, zeg ik over uw hoofden heen naar mijn opvolgers. Ik zeg het ook tegen diegenen die de provincie en de waterschappen en de Eerste Kamer willen opheffen. Wees zuinig op onze democratie. Dat doet u ook door correcte omgangsvormen te hanteren. Mijn spreektijd is beperkt. Het is niet anders. Ik dank iedereen waarmee ik prettig heb samengewerkt, zeker de mensen van de griffie, waaronder Bram Duizer, die al mijn frustraties heeft mogen aanhoren van de laatste jaren. Ik dank ook de mensen die in dit huis voor ons hebben gezorgd, zoals de medewerkers van het restaurant die goed weten te verbergen dat ik een geweldige sixpack heb. Maar ook het schoonmaakpersoneel. Wij lopen regelmatig aan hen voorbij maar als zoon van een schoonmaker weet ik wat dat betekent. Zij maken het politieke bedrijf een stuk aangenamer. Ik wens iedereen alle geluk en ik dank u voor de leerzame en nuttige samenwerking.