WOB-verzoek Vingerscan affaire

WOB verzoek Vingerafdrukken

De participatiezaak kwam aan het rollen door het grondig lezen van “trajectplannen”, die geen plannen bleken te zijn maar een opsomming van een reeks verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. In het “trajectplan” stond o.a. dat men verplicht was een vingerafdruk af te geven voor tijdcontrole. Er staat o.a.: “Het gebruik van de vingerscan voorkomt discussies over wel of niet aanwezig zijn” en “Het meewerken aan deze of andere vorm van presentieregistratie is een verplicht onderdeel van uw trajectovereenkomst”. De regering acht deze verplichting onwettig (zie brief hierboven), toch heeft bijna 5 jaar deze verplichting geduurd, waardoor honderden bijstandsgerechtigden hun vingerafdrukken moesten afgeven. Dit WOB-verzoek heeft tot doel te achterhalen hoe de besluitvorming tot het invoeren, handhaven en stoppen van de besluiten tot het gebruik van de vingerafdrukken heeft plaatsgevonden. De vraag is of er zorgvuldig is gehandeld.

26-2-2019 WOB verzoek vingerscan

4-3-2019 Antwoord Gemeente WOB verzoek Vingerscan / termijnstelling

1-1-2019 Herinnering WOB verzoek Vingerscan. De  termijn van besluitvorming van het WOB verzoek is verstreken. In deze brief vraag ik om het nemen van het toegezegde besluit. (Deze brief heb ik ten onrechte gezonden, want er is een brief gezonden door het College met een aankondiging van uitstel. Deze brief is niet aangekomen)

WOBSTRUCTIE

21-05-2019 Wobbeschikking Vingerscan

Deze beschikking is een typisch geval van “Wobstructie”, dat is het frustreren van de openbaarmaking van besluitvorming! In de beschikking staat dat het WOB-verzoek aan alle eisen voldoet. Men geeft echter geen inzage in het besluitvormingstraject tot het invoeren van het afgeven van vingerafdrukken door bijstandsgerechtigden. Die impliciete weigering tot verlenen van inzage gebeurt ook nog zonder enige toelichting en is ook daardoor in strijd met de regelgeving. Mogen we iets niet weten?

Om deze reden heb ik een bezwaarschrift ingediend.

23-05-2019 WOB vingerscan 11-21-05-2019 bezwaarschrift weigering inzage

Omdat ik de afhandeling van het WOB-verzoek een vorm van onbehoorlijke bejegening en onzorgvuldige besluitvorming vind, heb ik ook een klacht ingediend bij de Klachtencoördinator.

27-05-2019 Klacht afhandeling wob