Adviesraad Sociaal Domein

Op deze pagina vindt u de correspondentie met dit adviesorgaan, die “gevraagd en ongevraagd advies” uitbrengt  over alle vraagstukken die te maken hebben met o.a. mensen die voor zorg afhankelijk zijn van de gemeente. Het is ook bedoeld “om inwoners en overige betrokkenen hierin een stem te geven.”

Ik heb de adviesraad gevraagd om mondeling overleg. Dit geheel in lijn met artikel 1,2 en 3 van de Verordening Adviesraad SODOM. Men is daar niet toe bereid. Men vraagt om schriftelijke toelichtingen. Aangezien veel zaken die we moeten bespreken terug te leiden zijn naar natuurlijke personen is dat vooralsnog geen optie. Ook werd niet duidelijk welke documenten men graag wilde hebben. Hierop ontspon zich onderstaande briefwisseling, met als uitkomst dat de Adviesraad geen kennis neemt van mijn bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de Participatiewet en ik geen informatie krijg over de reglementen en doelstelling van de Adviesraad. De verordening werd overigens wel gepubliceerd op de website www.overheid.nl. De vraag is natuurlijk altijd: Is de bijstandsgerechtigde hiermee gediend?

Adviesraad nieuwsbrief januari 2019 Hierin valt te lezen dat burgers bij hen terecht kunnen. In de praktijk ligt dat een stuk genuanceerder.

8-2-2019: Adviesraad Sociaal Domein gaat niet in op verzoek tot een gesprek

12-2-2019: Antwoord Alfred Blokhuizen op de brief van de Adviesraad Sociaal Domein

21-02-2019: Adviesraad Sociaal Domein geeft geen info over doelstelling en verordening en geeft niet aan welke documenten men wil ontvangen