Juridische positie tewerkgestelden algemeen

De bedoeling van de Participatiewet volgens de gemeenten op Voorne-Putten:

De wet: Tegenprestatie: het naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Er zijn 2 situaties ontstaan. Een situatie van vóór november 2018 en erna. Na alle protesten en o.a. de stevige kritiek van de FNV en mijzelf is er veel aangepast aan de contracten. Echter niet voldoende zo zal blijken.

Ga naar de positie van tewerkgestelden in de  periode 2014-2019

Ga hier naar de positie van tewerkgestelden in de periode 2019 en later


DWANGARBEID OP VOORNE-PUTTEN?

Bij Voorne -Putten Werkt worden bijstandsgerechtigden onvrijwillig te werk gesteld, in het kader van de participatiewet. Bijstandsgerechtigden gaan daar, vaak ver onder hun niveau, ongeschoold werk doen en krijgen daar niets voor. Geen reiskosten en andere vergoedingen. Men werkt dus in een industriële omgeving, buitendiensten en fietsenstallingen. Meestal zonder zicht op een betaalde baan. Normaal gezien wordt daar tenminste minimum-, cao-loon en toeslagen voor avond en weekend betaald. Ook krijgen bijstandsgerechtigden contracten opgedrongen, waarmee men een deel van haar rechten verspeelt.

Kan dit allemaal zó? Een juridische analyse: dwangarbeid in de Participatiewet


Centrale Raad voor Beroep: “Bijstandsgerechtigden slechts verplicht kunnen worden tot het verrichten van arbeid, indien elk perspectief richting arbeidsinschakeling ontbreekt. De woorden ‘elk perspectief’ geven in feite aan dat de verplichting om arbeid met behoud van uitkering te verrichten niet snel zal afketsen op het feit dat het traject niet bijdraagt aan arbeidsinschakeling.”


Participatietrajecten waarbij de rechten van deelnemers onvoldoende zijn gewaarborgd, worden in een artikel in het juristenblad Ars Aequi (feb. 2019) getypeerd als dwangarbeid.


De Praktijk: Bijstandsgerechtigden kregen een trajectplan, dan wel een trajectovereenkomst voorgelegd. Met dit plan / deze overeenkomst in de hand werden bijstandsgerechtigden aan het werk gezet. In onderliggende stukken wordt dan overigens weer gesproken over “werknemer” of “baan”. Dit maakt de juridische positie van de deelnemende gemeenten diffuus, maar ook werden bijstandgerechtigden geconfronteerd met regels die in strijd met wetgeving zijn, maar er redelijkerwijs ook niet tegen konden protesteren binnen het opgelegde systeem.


Ga naar de positie van tewerkgestelden in de  periode 2014-2019

Ga hier naar de positie van tewerkgestelden in de periode 2019 en later