Documenten

Toespraken tot de Commissie Sociaal Domein Nissewaard

Over het handelen van de Gemeente is commissie  toegesproken. Hier leest u de toespraken.

Nissewaard toespraak Alfred Blokhuizen Cie SD  6-9-2018

Nissewaard toespraak Felix Perez FNV Cie SD 6-9-2018

Nissewaard toespraak Yoeri Arends SP Cie SD 6-9-2018

Audioverslag van de Commissievergadering SD 6-9-2018

Nissewaard toespraak Alfred Blokhuizen Cie SD 29-11-2018

Audioverslag van de Commissievergadering SD 29-11-2018

In het audioverslag van 29-11-2018 kunt u horen dat er volkomen langs elkaar heen wordt gesproken. Mijn verhaal gaat over de procedures en de onrechtmatigheid daarvan. De uitspraken van de  Staatssecretaris (hieronder) zijn glashelder, maar de Raadsleden van de coalitie en CDA doen net of dit niets betekent, of beginnen over de werkomgeving zelf. Mijn bijdrage ging helemaal niet over de werkomgeving. De VVD fractie ontkent zelfs dat er wetten zouden zijn overtreden. De woordvoerster vond het niet onwettig, wat wel het standpunt van de regering is, maar “onwenselijk”. Lees hier de antwoorden van Staatssecretaris van Ark op schriftelijke vrangen van SP en GroenLinks

Aan het einde van de inspreektijd verklaarde Wethouder Bal (VVD) dat ze het vertrouwen in me hadden opgezegd, omdat ik de privacy van een ambtenaar zou hebben geschonden. De uitnodiging om mee te praten in een veranderingsproces werd daags nadat de Raad was ingelicht dat men met mij in gesprek ging ingetrokken. De Gemeenteraad was ten tijde van de Commissievergadering niet geïnformeerd over die intrekking.

Mij was niets bekend van het feit dat openbaarmaking van gemeentelijke beschikkingen voor het College een breekpunt was. Uit de, nu nog, vrijwillig, eenzijdig en voorlopig vertrouwelijk verklaarde correspondentie tussen mij en het College van B&W blijkt niets van die opgegeven reden. In de gesprekken die ik had met de gemeente gaf men steeds aan het “heel ingewikkeld te vinden” om een actievoerder mee te laten praten in een veranderingsproces. Bij een bijeenkomst met de Wethouder, directie VPW en gemeentesecretaris zat een waarnemer die dit voorgaande bevestigt. Terwijl juist deelname van een opponent aan het veranderingsproces de garantie geeft dat men niets meer over het hoofd ziet. Het Algemeen Dagblad verwoordde het zo: Gemeente zet gesprekken met ‘klokkenluider’ stop. De uitlatingen van het College leidde tot een klachtenprocedure. Lees hier meer over de procedure.

Adviesraad Sociaal Domein

Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en  ambtenaren van de Gemeente Nissewaard. Hier lees je de correspondentie en wetenswaardigheden van dit adviesorgaan.

8-2-2019: Adviesraad Sociaal Domein gaat niet in op verzoek tot een gesprek

12-2-2019 Antwoord op de brief van de Adviesraad Sociaal Domein

Divosa wijst op risico’s verdringing van arbeidsplaatsen door bijstandsgerechtigden onder de participatiewet.

De verenigde directeuren binnen het Sociaal Domein (Sodom) wijzen erop dat arbeidsverdringing niet mag binnen de Participatiewet. Gemeenten mogen alleen werk aanbieden dat anders niet gedaan zou worden. De Gemeente Nissewaard overtreedt, naar mijn mening, die regels door mensen werk te laten doen dat wel normaal gedaan wordt. Productiewerk, bewaking van fietsenstallingen en groenonderhoud is normaal betaald werk. Door bijstandsgerechtigden in te  schakelen worden mensen met een cao-loon verdrongen. Lees hier de handreiking van Divosa

Raadsvragen

Nissewaard | Géén geld voor voedselbank, wél geld voor ...

De gemeenteraadsfracties van LOB, D66,PVV, Nissewaard Lokaal, CDA en CU-SGP werken samen om duidelijk te krijgen hoe men is gekomen tot het invoeren van het gebruik van vingerafdrukken bij Voorne Putten Werkt. Dit is een unieke situatie. Niet eerder was de oppositie zó verenigd in haar controlerende taak.

Beantwoording LOB inzake gebruik vingerafdruk door Voorne Putten Werkt

Regering vindt afname vingerafdrukken afnemen onrechtmatig zo blijkt uit beantwoording van Kamervragen

Tamara van Ark.

Lees hier de beantwoording van Kamervragen (29-03-2018) van van Dijk en Alkaya (SP) van over het gebruik van vingerafdrukken voor bv tijdsregistratie. De Gemeente Nissewaard, deel van de overheid, wist dus dat wat ze deed niet mocht.

Haren kijkt naar Den Haag: dinsdag debat over fusie met ...De 2e Kamerfracties van GroenLinks en SP hebben op 18-10-2018 schriftelijke vragen gesteld aan de regering over het verzamelen van biometrische gegevens van bijstandsgerechtigden in Nissewaard.

Lees hier de vragen van SP en GroenLinks aan de regering

Tamara van Ark.Het antwoord is duidelijk van de Regering (Staatssecretaris Tamara van Ark). Het mocht niet en  het ging niet om een vrijwillige overeenkomst, omdat Bijstandsgerechtigden in een afhankelijke positie zitten.  De Gemeenten zaten helemaal fout met het afnemen van vingerafdrukken.

Beantwoording inzake gebruik vingerafdruk door Ministerie 14-11-2018

Europese Hof vindt opslag vingerafdruk al in 2013 onrechtmatig

In de zaak rond de opslag van vingerafdrukken ten behoeve van paspoorten geeft het Europese Hof aan dat opslag van vingerafdrukken, anders dan op de chip van een paspoort, een aantasting van de privacy en onrechtmatig is. Lees hier de uitspraak.

 

Trajectplannen of trajectovereenkomsten?

Bijstandsgerechtigden kregen een document die ze moesten ondertekenen, aan het begin van een tewerkstelling in het kader van de Participatiewet. Onduidelijk is of het gaat om een “overeenkomst” of een “beschikking”, omdat de termen door elkaar worden gebruikt in deze stukken. Deze stukken werden ook voorgelegd aan mensen die laaggeletterd zijn of de Nederlandse schrijftaal niet machtig zijn of waren.

Oproepbrief die statushouders krijgen, die nog lang geen Nederlands kunnen lezen, niet hoeven te werken en die op school zitten

Trajectplan 2018 8 pagina’s

Trajectplan 2015 12 pagina’s

trajectplan” waarin een vrijwilliger ongevraagd opeens een werknemer wordt en een vrijwilligersorganisatie ongevraagd een “werkgever die vanaf het moment van ondertekening verplicht is om “klikspaan” te worden en medische gegevens te delen. 

Memo 31-10-2018 over verbeteringen bij VPW. Hierin wordt nog steeds een beschikking een overeenkomst genoemd, terwijl dat dat niet is.

Een gedeelte van de bijstandsgerechtigde en te werk gestelden kregen een niet ondertekend briefje met een mededeling dat artikel 5 (vingerafdruk) is vervallen. Vraag is of een beschikking op deze wijze kan worden gewijzigd en of een overeenkomst op deze wijze eenzijdig kan worden aangepast.

Excuses, maar niet heus!

Why Excuses Don't Work and Explanations Do - The GOODistaDe Gemeente stuurde de bijstandsgerechtigden, die een trajectplan hadden, met de verplichting van het afgeven van vingerafdrukken, een kort briefje dat het betreffende artikel werd geschrapt. Kanttekening hierbij is dat je een “overeenkomst” of een “beschikking” niet op deze wijze kan wijzigen. Het maakt trajectplan niet minder onrechtmatig.

Aanpassing “Trajectplan” VPW zonder excuus

Later stuurde het College van Burgemeester en Wethouders een uitgebreidere brief aan haar bijstandsgerechtigden waarin ze de ophef betreurde, niet de afname van vingerafdrukken, en twijfel laten bestaan of het opslaan en gebruik van biometrische gegevens toegestaan was.

“Excuusbrief” College van B&W 21-08-2018

Witboek SP Nissewaard

Socialistische Partij (Nederland) - WikipediaOp 12 december 2018 presenteerde SP Nissewaard een witboek, met daarin een, vooral politieke, beschouwing op de situatie bij Voorne Putten Werkt. Het witboek geef inzicht in o.a. financiële belang dat is gemoeid bij het in stand houden van de situatie bij Voorne Putten Werkt. Lees hier het witboek

Gemeente Nissewaard woedend op SP na beschuldiging over verkrachting