WOB-verzoek Trajectplannen

Op deze pagina kun je de documenten vinden die te maken hebben met het WOB-verzoek m.b.t. tot het opleggen van “trajectplannen” aan bijstandsgerechtigden. Dit verzoek moet duidelijkheid verschaffen over de inhoud en verschillende verschijningsvormen van allerlei verschillende contracten, trajectplannen, afspraken, etc etc. Doel is het inzicht krijgen in hetgeen bijstandsgerechtigden te verduren krijgen.

WOB verzoek trajectplannen 11-2-2019

Antwoord Gemeente WOB verzoek trajectplannen 11-2-2019