WOB-verzoek Vingerscan affaire

WOB verzoek Vingerafdrukken

De participatiezaak kwam aan het rollen door het grondig lezen van “trajectplannen”, die geen plannen bleken te zijn maar een opsomming van een reeks verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. In het “trajectplan” stond o.a. dat men verplicht was een vingerafdruk af te geven voor tijdcontrole. Er staat o.a.: “Het gebruik van de vingerscan voorkomt discussies over wel of niet aanwezig zijn” en “Het meewerken aan deze of andere vorm van presentieregistratie is een verplicht onderdeel van uw trajectovereenkomst”. De regering acht deze verplichting onwettig (zie brief hierboven), toch heeft bijna 5 jaar deze verplichting geduurd, waardoor honderden bijstandsgerechtigden hun vingerafdrukken moesten afgeven. Dit WOB-verzoek heeft tot doel te achterhalen hoe de besluitvorming tot het invoeren, handhaven en stoppen van de besluiten tot het gebruik van de vingerafdrukken heeft plaatsgevonden. De vraag is of er zorgvuldig is gehandeld.

26-2-2019 WOB verzoek vingerscan

4-3-2019 Antwoord Gemeente WOB verzoek Vingerscan / termijnstelling

1-1-2019 Herinnering WOB verzoek Vingerscan. De  termijn van besluitvorming van het WOB verzoek is verstreken. In deze brief vraag ik om het nemen van het toegezegde besluit. (Deze brief heb ik ten onrechte gezonden, want er is een brief gezonden door het College met een aankondiging van uitstel. Deze brief is niet aangekomen)