WOB-verzoek naar aanleiding klachtenprocedure

Ik heb geklaagd over uitlatingen van het College van B&W in het openbaar. Naar mijn mening is er een grens overschreden omdat de het College mij beschuldigde van wetsovertredingen in een commissievergadering. Daartegen kon ik mij niet verdedigen.  Die wetsovertreding maakte men niet hard. Ik vroeg om rectificatie, maar dat weigerde men In de klachtenprocedure bij de “Klachtencommissie” die daarop volgde werden er meermaals zaken beweerd die bewezen dienen te worden. Ook weigerde men de geluidsopname van “mijn” hoorzitting te overleggen. Het verslag van de hoorzitting mis belangrijke passages.

De klachtenprocedure voldeed, naar mijn mening, niet aan de wettelijke regels m.b.t. zorgvuldigheid en onpartijdigheid. Zo bestond de klachtencommissie voor het grootste deel uit fractievoorzitters van de coalitiepartijen. De klachten gaan over het handelen van “hun” College.

Om te achterhalen waarop het College haar beweringen stoelde diende ik een WOB-verzoek in op 8 april 2019.

Om de privacy te beschermen van Collegeleden is een deel van het WOB-verzoek, maak ik de documenten nog niet openbaar.