Het CDA, de WW en de olifant in de kamer

Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn!

c

De laatste weken is er veel gedoe over verkorting van de WW duur van 2 naar 1 jaar. Het CDA pleit daarvoor in deze verkiezingen.

In de debatten wordt al snel een mist opgetrokken over de gevolgen. Men begint dan snel over het rapport van Borstlap. Maar is dat wel correct om de gevolgen van de inkorting van de WW te koppelen aan een rapport dat vooral gaat over het stimuleren van vaste banen?

Nog nimmer is aangetoond dat inkortingen en verlagingen van uitkeringen hebben geleid tot meer werkgelegenheid. De afgelopen 30 jaar zijn vrijwel alle uitkeringen verlaagd, ingekort of afgeschaft. Heeft dat geleid tot meer werkgelegenheid? Natuurlijk niet. Dat kan ook niet, want die twee zaken hebben niets met elkaar te maken. Werkgelegenheid komt voort uit marktvraag, niet uit het aantal uitkeringsgerechtigden. Ik durf zelfs te beweren dat verlaging en inkorting van uitkeringen leiden tot vraaguitval. Minder geld in de knip en meer onzekerheid leidt altijd tot minder bestedingen, dus ook minder werkgelegenheid.

Het voorstel van Hoekstra is eigenlijk veel erger voor de burgers. Als je zoals in de plannen van het CDA wordt bepleit de WW inkort, stort je mensen heel veel sneller in de armoede. Want het is allesbehalve zeker dat je in de plannen van het CDA binnen een  jaar een nieuwe baan vindt. Heel snel kom je in de bijstand terecht en mag je alles wat je in je leven hebt opgebouwd eerst opsouperen. Dan kom je terecht in de participatiewetmallemolen van strafkortingen, privacyschendingen, onbetaald werken en zinloze cursussen.

Dat is een dreigende ramp voor vrijwel heel werkend Nederland. Weg mooi huis, weg mooie auto, weg welzijn! Probeer maar eens binnen 1 jaar je bestedingspatroon aan te passen naar bijstandsniveau. Dat gaat bij de meeste mensen absoluut niet lukken. Probeer bijvoorbeeld maar eens binnen 5 jaar een sociale woning te krijgen!

Mijn probleem is dat iedereen van de gevolgen wegpraat. Maar onder aan de streep is ernstige en razendsnelle verarming van mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen aan de orde. Dat het pas in 2025 op de agenda staat, volgens CDA-voorman Hoekstra, doet daar niets aan af. Het is wel in deze kabinetsperiode!

Oja, WW is een werknemersverzekering. Zou u het accepteren dat de autoverzekering, van de ene op de andere dag, zegt “weet u wat, we halveren de schadevergoedingen want dan koopt u een nieuwe auto”. Want eigenlijk is dát wat Hoekstra beweert. Als je mensen maar verarmt krijgen we meer vaste banen! En juist deze ongerijmdheid / flauwekul is de olifant in de kamer!

Verschenen bij Joop.nl van BNNVARA

Dit bericht is geplaatst in Columns, Politiek, Sociaal. Bookmark de permalink.